Zorg

Huisautomatisering helpt u om langer en veilig in uw vertrouwde woonomgeving te blijven wonen. Veel ouderen kunnen door de nieuwe toepassingen van huisautomatisering langer thuis blijven wonen. U ziet uw ouders toch ook liever gelukkig in hun eigen woning dan een verzorgingstehuis?

Huisautomatisering kan variëren van een alarmknop die een persoon bij zich draagt waardoor deze zelf hulpdiensten kan inschakelen tot intelligente systemen die waarnemen of iemand afwijkt van zijn normale routines. Het systeem is zelfs zo slim dat mocht iemand in de douche gevallen zijn, bewegingsdetectors alarm slaan omdat iemand langer onder de douche staat dan zijn normale douchepatroon. Door middel van videocommunicatie oplossingen kan de oudere op afstand communiceren met bijvoorbeeld een zorgverlener of de huisarts zodat men de optimale zorg krijgt men gewend is. Alles kan automatisch ingesteld worden voor ouderen; ze kunnen zien wie er voor de deur staat door middel van een camera en de deur automatisch openen, ze kunnen automatisch koffie zetten op een gewenst tijdstip, de gordijnen automatisch laten openen et cetera. Alles om het ook voor de oudere zo gemakkelijk mogelijk te maken met de meest optimale comfort.

 

 

Voor ouderen met dementie is thuis wonen vaak gevaarlijk. Met hulp van huisautomatisering worden van deze gevaren deels verholpen. De meeste personen met dementie gaan soms dwalen waardoor de valkans vergroot wordt. Door middel van huisautomatisering kan de computer met infrarood bewegingsmelders de bewegingen van de bewoner volgen. De signalen worden doorgestuurd naar een computer in de woning of naar een externe server zodat mogelijke noodsituaties of afwijkingen in het dagelijkse levenspatroon gedetecteerd worden, zoals een valpartij. Hierdoor kan hulp op afstand ingeschakeld worden.

Een gehandicapte zoon of dochter vergt veel van uw tijd en aandacht. Door middel van huisautomatisering wordt de zorg voor gehandicapte kinderen verminderd. Er kunnen diverse alarmeringen worden ingezet zoals bewegingsmelders, infraroodmelders en een melder die aangeeft wanneer er bepaalde geluidsniveaus overschreden worden. Zo kan gedetecteerd worden wanneer er sprake is van een valpartij of een te hoog geluidsniveau waardoor uw gehandicapte zoon of dochter bijvoorbeeld niet kan slapen. Er bestaan zelfs plassensoren. Dit om zoveel mogelijk zorg uit handen te nemen.